Interculturele sensitiviteit (nieuwe stijl)

2-daagse geaccrediteerde cursus met Basis Toolbox

De aandacht voor ‘cultuur’ is met de jaren verschoven van een checklist van do’s en don’ts naar superdiversiteit en gelijkheid voor iedereen. Desalniettemin, is er nog steeds vaak sprake van een kloof wanneer hulpverleners en klanten, collega’s en leidinggevenden tot verschillende culturele achtergronden behoren. Wat gebeurt er dan? Hoe kan je zorgen dat de communicatie onderling optimaal verloopt, hoe overbrug je de verschillende denkwijzen en manieren van doen? Hoe ga je om met een ‘ander’ wanneer vanzelfsprekendheid niet meer leidend kan zijn?

Deze training probeert een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met onderlinge (culturele) verschillen. Er wordt hier rekening gehouden met een aantal principes die bewezen effectief zijn. De training is opgebouwd uit zeven thematische blokken:

identiteit, ontwikkeling, migratie & situadness, coping, cultureel sensitieve interventies, betekenisgeving en kritisch denken in de cross-culturele psychologie en psychiatrie.

Behalve praktische handvatten, biedt deze training ook inzicht in jezelf. Het is dus ook een vorm van persoonlijke ontwikkeling, wat op een interactieve en uitdagende wijze gebeurt. De training is niet alleen leerzaam maar ook spannend en leuk!

Accreditaties zijn toegekend voor: NIP K&J, SKJ Jeugdzorgwerkers, SKJ Herregistratie Masterpsychologen en orthopedagogen, NVO orthopedagoog generalist, POH-GGZ.

De inschrijving gaat via KINGNASCHOLING post-academisch onderwijs (www.kingnascholing.nl) of via een mail naar mail@contrappunto.nl

Ook andere locaties en data zijn mogelijk. U kunt uw vraag sturen naar mail@contrappunto.nl of info@kingnascholing.nl

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/interculturele-sensitiviteit