Privacy

gegevensbescherming - privacy policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://contrappunto.nl. Eigenaar: CONTRAPPUNTO. Contact: mail[at]contrappunto.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

We verzamelen in principe zo min mogelijk gegevens van en over u (alleen wat er strikt noodzakelijk is binnen een overeenkomst of voor het beantwoorden van uw vragen c.q. het voeren van een communicatie) en we delen uw gegevens niet met een derde partij, tenzij u toestemming hiervoor heeft gegeven en/of een wettelijke verplichting betreft.

Wij bieden verschillende diensten aan; in dit geval, welke specifieke gegevens zijn noodzakelijk, hoe deze worden bewaard en hoe lang etc. zullen expliciet opgenomen worden in de offerte c.q. overeenkomst.

Wat betreft de gegevens verzameld door uw bezoek aan de site: we gebruiken geen plug-ins e.d. om uw gegevens te verzamelen en/of te gebruiken, noch om geautomatiseerde besluiten te nemen. Kortom, we verzamelen via deze site geen gegevens van bezoekers.

Wat betreft de website host provider zelf (CRONON AG, EU), zijn we op dit moment aan het onderzoeken en onderhandelen. Ons beleid is om zo weinig mogelijk geautomatiseerde analytische gegevens over u te verzamelen, alleen wat er strikt noodzakelijk is voor een goede functionering van een website en eraan verwante diensten.

 

EN:

Our website address is : https://contrappunto.nl, property of CONTRAPPUNTO. In order to contact us, please send an e-mail to mail[at]contrappunto.nl

 

As a general rule, we collect only the information strictly necessary in order to able to communicate and/or to deploy an agreed service. We do not share your details with third parties, except when we have your consent and/or in cases in which a legal obligation is imposed.

We are offering several services; this implicates that a different privacy policy may apply per case. In this situation, we would explicitly specify in our offers and agreements which data we may need to collect, how it is kept and how long etc.

We do not collect any information when visiting our site, nor do we apply automatic decisions.

Regarding the data collected by the host provider itself (CRONON AG, EU), we are in the process of researching and negociating. Our policy is to collect only the strictly necessary information for a good functioning of our site and related services.